Praktyczne lekcje geografii

Uczniowie klas 7, aby lepiej poznać gleby występujące w naszym kraju, wykonali własne profile glebowe. W tym celu wykorzystali surowe produkty spożywcze, a niektórzy wykonali profile „jadalne”. Dzięki temu siódmoklasiści dowiedzieli się, jak powstaje gleba, jak nazywają się jej warstwy i poznali gleby występujące w naszym kraju. Najwięcej frajdy mieli kinestetycy.

M. Pajerska