Projekt europejski e-Twinning

W tym roku szkolnym SP w Szaflarach, a dokładniej uczniowie klasy 8b przystąpili do projektu e-Twinning pod nazwą Lead4Peace. W dosłownym tłumaczeniu “Prowadź Do Pokoju”. Tematem przewodnim jest pokój w Europie. Inicjatorką projektu jest Pani Victoria, nauczycielka języka angielskiego z Ukrainy oraz Pan Turgut, nauczyciel języka angielskiego w Turcji. Zadaniem uczniów w grudniu było krótkie przedstawienie się w języku angielskim przy użyciu aplikacji PADLET. Do wykonania była ankieta wstępna przygotowana za pomocą narzędzi google. Następnie uczniowie wykonywali logo projektu przy użyciu aplikacji do projektów graficznych GIMP. Odbyło się również spotkanie online dotyczące postanowień noworocznych i tego, co można robić dla pokoju na świecie. Uwieńczeniem pracy grudniowej był wykonany ręcznie plakat o tematyce pokoju na całym świecie, a w szczególności na Ukrainie. Czekamy z niecierpliwością na kolejne wyzwania zaplanowane na najbliższe miesiące. Projekt bazuje w całości na języku angielskim.

oprac. mgr Renata Szewczyk