REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY PIERWSZEJ

Rodzice składają wniosek wraz z oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz informacją RODO.
Wnioski należy składać od 7 do 8 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I należy złożyć w terminie od 25-28 sierpnia 2023 r. w sekretariacie szkoły.

Klauzula rekrutacja RODO

Oświadczenie o dogodnym położeniu szkoły względem zamieszkania

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców

Potwierdzenie woli do kl. I

Wniosek do kl. I