XXXII edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 2 – 8 do udziału w XXXII edycji Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Organizatorem Konkursu
w naszym kraju jest Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. W Regionie Nowosądeckim organizatorem Konkursu jest Regionalne Towarzystwo Oświatowe „PRYMUS” w Krynicy-Zdroju. Zasięg terytorialny Regionu Nowosądeckiego obejmuje powiaty: gorlicki, limanowski, nowosądecki grodzki i ziemski, nowotarski oraz tatrzański.
Według organizatorów, główną umiejętnością badaną przez Kangura jest umiejętność myślenia logicznego, a nie czysta wiedza i znajomość wzorów.

Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:
„Żaczek” — klasy 2. szkół podstawowych;
„Maluch” — klasy 3. i 4. szkół podstawowych;
„Beniamin” — klasy 5. i 6. szkół podstawowych;
„Kadet” — klasy 7. i 8. szkół podstawowych.

Konkurs „Kangur Matematyczny” jest imprezą samofinansującą się.
Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników.
W tym roku opłata za udział w konkursie wynosi 14 zł od uczestnika.

Konkurs odbędzie się w czwartek 16 marca 2023 roku o godzinie 9.00.
Każdy uczestnik zgłoszony w terminie otrzymuje nagrodę uczestnictwa –
– układankę przestrzenną w postaci ostrosłupa ściętego albo inny wariant układanki przestrzennej. Zdjęcie przedstawiające przykładową nagrodę uczestnictwa oraz regulamin Konkursu znajdują się na stronie: https://www.kangur-mat.pl/

Uczniowie zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do p. Kingi Krzysztofek
lub p. Małgorzaty Koper do dnia 25 stycznia.

Zapraszamy do zabawy z Matematyką i życzymy wielu miłych doświadczeń
w dążeniu do zwycięstwa.