Pierwszy dzień wiosny w szkole

W pierwszy dzień kalendarzowej wiosny Samorząd Uczniowski zorganizował akcję „Wyraź siebie poprzez odpowiedni strój”. Akcja miała na celu zachęcić uczniów do twórczego i wiosennego ubioru w radosnych kolorach oraz sprawić, by ten dzień był dla nich wyjątkowy. Najliczniejszą grupą uczniów, którzy przyłączyli się do wydarzenia, byli podopieczni z najmłodszych klas.

M.P.