Samorząd Uczniowski wybrany !

W piątek 15 września w Międzynarodowy Dzień Demokracji odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniów uprawnionych go głosowania było 155, głosowało 145, przy czym jeden głos był nieważny. Wybory wygrał Mikołaj Kozik z klasy 8b otrzymując 71 głosów. Będzie on w tym tym roku szkolnym pełnił funkcję przewodniczącego. Wiceprzewodniczącą została Julia Borowicz z klasy 8b otrzymując 56 głosów. Funkcję sekretarza będzie pełnił Bartłomiej Mikołajczyk-Skóbel, który otrzymał 18 głosów. Wszystkim serdecznie gratulujemy i liczymy na owocną współpracę!

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego

Mariola Pajerska i Katarzyna Fiedler